Spoločnosť Západoslovenská distribučná má nového predsedu predstavenstva
23.9.2019 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., má od 21. septembra 2019 nového predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa. Je ním Ing. Tomáš Turek, Ph.D. Tento post prebral po Ing. Andrejovi Jurisovi, ktorý zo spoločnosti odchádza po 15tich rokoch.

Ako predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ bude zodpovedný za celkové smerovanie spoločnosti, jej technický rozvoj a investičné plánovanie so zreteľom na poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny v regióne západného Slovenska.

Tomáš Turek spojil svoju doterajšiu profesionálnu kariéru predovšetkým s koncernom E.ON, v ktorom pôsobil od roku 2008. Najskôr v spoločnosti E.ON Trend s.r.o., ktorá bola súčasťou skupiny E.ON Czech a zodpovedala za riadenie aktivít skupiny E.ON v Českej republike v oblasti výroby elektrickej energie, teplárenstva a miestnych distribučných sústav. V roku 2014 sa presunul do spoločnosti Západoslovenská distribučná, kde až do roku 2018 pôsobil na pozícii člena predstavenstva a technického riaditeľa.

Nastúpiť na túto pozíciu je pre mňa veľká česť a zodpovednosť zároveň. Poslanie našej spoločnosti je jasné a nemenné – zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie. Zároveň však v súčasnosti prechádza energetika veľkými zmenami, ktoré spočívajú predovšetkým v postavení zákazníka. Jeho očakávania sa radikálne menia pokiaľ ide o ponúkané energetické riešenia a spôsoby poskytovania servisu a komunikácie. Keďže som už v ZSD pôsobil, viem, že prichádzam do spoločnosti, ktorá je pripravená plniť tieto nové výzvy a očakávania,“ uviedol pri príležitosti svojho nástupu Tomáš Turek.

Profil prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., je dcérskou spoločnosťou Západoslovenskej energetiky, a.s., ktorá je súčasťou nemeckého energetického koncernu E.ON. Spoločnosť zabezpečuje distribúciu elektriny v snahe zlepšovať kvalitu života obyvateľov západného Slovenska. V posledných rokoch sú realizované významné investície do obnovy a rozvoja distribučných zariadení a rozvoja elektronických služieb pre zákazníkov.

www.zsdis.sk