ZSD prináša vlastný svetový unikát, ktorý bude chrániť kolegov v teréne - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeZSD prináša vlastný svetový unikát, ktorý bude chrániť kolegov v teréne
4.2.2022 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD), ktorá je súčasťou skupiny ZSE, prichádza s vlastnou inováciou, ktorá výrazne zvýši bezpečnosť pracovníkov pri práci na VN vedeniach a v elektrických staniciach 110/22kV. Do praxe sa postupne uvádza smart detektor elektrického poľa.

Zariadenie podobné klasickým smart hodinkám bude mať za úlohu zvukovo, svetelne a vibračne identifikovať prítomnosť elektrického poľa a zároveň upozorní kolegov pracujúcich v teréne na riziko neúmyselného priblíženia sa k zariadeniu pod napätím.

Zabezpečiť stabilný chod distribučnej siete a súčasne s tým neustále dodržiavať bezpečnosť pri práci, je jednou z najdôležitejších úloh distribučnej spoločnosti. Smart detektor je určený pre pracovníkov, ktorí pracujú v blízkosti zariadení, ktoré sú pod napätím. Zariadenie bude zamestnancovi signalizovať, keď sa už k živému vedeniu veľmi priblíži. Samozrejme, že pri tejto práci sú nastavené vysoké bezpečnostné štandardy, ktoré musia zamestnanci dodržiavať. Samotná novinka -  Smart detektor elektrického poľa tieto štandardy ešte výrazne zlepší.

Od nápadu až po uvedenie smart detektora elektrického poľa sme v ZSD absolvovali dlhú cestu. Situácia na trhu, skúmania kolegov a najmä tvorcu myšlienky Martina Horáka, vytvoriť si vlastné zariadenie nám ukázala, že sme sa rozhodli správne. Bezpečnosť pri práci je vzhľadom na charakter distribučnej spoločnosti našou prioritou. Aj keď venujeme tejto téme veľkú pozornosť, stále je priestor na zlepšovanie. Nové smart zariadenie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti kolegov pri prácach v blízkosti napätia. Som veľmi rád, že nápad a rozhodnutie skonštruovať prototyp pochádza od nášho kolegu, ktorý absolvoval dlhú cestu testovania viacerých podobných produktov dostupných na trhu. Kompletne všetky však boli vyhodnotené ako nepoužiteľné v profesionálnej praxi – išlo skôr o „hračky“ než prístroj, na ktorý sa človek môže spoľahnúť v kritickom okamihu, keď mu ide o život,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

„Prístroj má slúžiť ako inštancia posledného varovania nie ako skúšačka“

Pri prácach na zariadeniach ktoré sa nachádzajú v blízkosti vysokého napätia prebieha niekoľkostupňová kontrola. Nové smart zariadenie bude slúžiť ako tzv. posledné varovanie. Jeho používaním sa výrazne zvýšia štandardy BOZP všetkých kolegov pracujúcich v teréne, ak by pri ich práci mohlo dôjsť k ich neúmyselnému priblíženiu k zariadeniu pod napätím.

Prevedenie v podobe náramku na ruku nebolo zvolené náhodou. Pri väčšine úrazov elektrickým prúdom (v blízkosti VN zariadení) dochádza k prestupu elektrického prúdu v oblasti predlaktia, lebo postihnutý tam smeruje nástrojom, ktorý drží v ruke. Teda ruka primárne smeruje do priestoru elektrického poľa.

Zariadenie je veľmi jednoduché na obsluhu. Nemá žiadne konektory, žiadne tlačidlá. Zapína/aktivuje sa pohybom, a o jeho aktivite priebežne dáva informácie dióda. Vypína sa automaticky, ak je dlhšie ako jednu hodinu v kľudovej polohe. Nabíjanie je pomocou Qi bezdrôtovej nabíjačky, pričom výdrž na jedno nabitie je podľa posledných meraní až 10 dní. Úprava nastavení je možná pomocou bluetooth rozhrania.

Prvým kolegom k dispozícii už onedlho

Záujem o prvotné testovanie smart zariadenia v Západoslovenskej distribučnej bol veľký. Z testovacej fázy sme už dnes na začiatku nasadenia smart detektora elektrického poľa do skutočnej prevádzky. „V súčasnosti sa prvé smart zariadenia začnú distribuovať kolegom do terénu. Začíname s jednotkami kusov, ale náš plán je v prvom kroku zabezpečiť 350 kusov týchto zariadení pre našich interných zamestnancov. Zatiaľ sa jedná o malosériovú výrobu, ktorú môžeme potenciálne rozšíriť, ak by o daný produkt prejavili záujem aj iné spoločnosti “dodal Tomáš Turek.

Smart zariadenie vyrobila spoločnosť ELVAC, s ktorou má ZSD aj z minulosti vynikajúce skúsenosti z oblasti automatizácie VN sietí.