ZSE upozorňuje na zneužitie svojich emailových adries - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeZSE upozorňuje na zneužitie svojich emailových adries
23.11.2022 

Západoslovenská energetika upozorňuje na falošné emaily rozposielané v mene pracovníkov spoločnosti.

Na našu spoločnosť sa dnes obrátilo zatiaľ niekoľko osôb, pričom niektorí z nich nemajú so ZSE žiadny obchodný vzťah, s otázkami ohľadom emailov, ktoré im boli doručené z neznámych emailových adries,  nesúcich meno zamestnanca ZSE. Predpokladáme, že email, ktorého obsah sa môže líšiť v závislosti od prijímateľa, obsahuje tiež prílohu, ktorá môže po otvorení poškodiť počítačový systém prijímateľa. Doteraz sme identifikovali niekoľko zamestnaneckých adries, ktoré neznámy útočník zneužil tak, že meno zamestnanca spojil s vlastnou vymyslenou emailovou adresou.

Spoločnosť ZSE upozorňuje a prosí prijímateľov emailov, aby si pred otvorením poštovej správy overili pravosť emailovej adresy odosielateľa kliknutím resp. nastavením kurzoru na meno odosielateľa – správna doména je v tvare meno.priezvisko@zse.sk, meno.priezvisko@zse-energia.sk alebo meno.priezvisko@zsdis.sk. Zákazníkov a obchodných partnerov upozorňujeme, aby prílohu v žiadnom prípade neotvárali, keďže nemôžeme vylúčiť ani to, že cieľom odosielateľa môže byť hackerský útok škodlivým softvérom v prílohe emailu. Spoločnosť analyzuje možné kroky na ochranu dobrého mena a obrátila sa tiež na Národný bezpečnostný úrad, s ktorým situáciu konzultuje.