ZSE zverejnila svoj prvý report udržateľnosti - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeZSE zverejnila svoj prvý report udržateľnosti
26.10.2021 

Výroba elektrickej energie z konvenčných zdrojov výrazne vplýva na európsku produkciu CO2. Energetický sektor v Európskej únii vyprodukuje ročne až 1,17 miliardy ton emisií. Skupina ZSE si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v rámci pôsobenia v energetickom sektore a chce byť súčasťou trvalo udržateľných riešení. Preto už niekoľko rokov ponúka zákazníkom riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

Aj sumarizácia takých riešení je tiež súčasťou prvého reportu udržateľnosti, ktorý ZSE zverejnila. Materiál mapuje aktivity spoločností skupiny ZSE za rok 2020 na ceste k trvalo udržateľnej energetike.

Zmena klímy predstavuje jednu z najväčších hrozieb našej generácie a jej vplyvy neúmerne zaťažujú najzraniteľnejšie skupiny. Ako energetická firma disponujeme potenciálom, ktorý dokážeme využiť na prechod k bez emisným riešeniam, prispieť k cieľom Parížskej dohody a Európskeho ekologického dohovoru, rozvíjať či obnoviť ekosystémy a vytvoriť inkluzívnu spoločnosť. Aj preto chceme zákazníkom ponúknuť riešenia, ktoré pozitívne vplývajú na každú oblasť udržateľného rozvoja,“ uviedol v predslove reportu Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

Okrem faktických údajov, ako je napríklad emisná bilancia skupiny ZSE za rok 2020, report obsahuje informácie o celom rade projektov a inovácií, ktorých cieľom bolo eliminovať negatívne vplyvy ľudskej činnosti na životné prostredie. Ide napríklad o účasť na medzinárodných projektoch ACON a Danube InGrid, rozvoj e-mobility, digitalizáciu služieb či dlhodobú podporu projektov na ochranu životného prostredia. Osobitnou kapitolou reportu sú rozhovory so zamestnancami skupiny ZSE. Mapujú ich vnímanie klimatickej krízy a cesty k dosiahnutiu udržateľnosti.

ZSE cíti záväzok reagovať na súčasné environmentálne výzvy a informovať o svojich aktivitách širokú verejnosť. ZSE Report udržateľnosti si môžete stiahnuť vo formáte PDF.