„Zelený Oskar“ putuje na Slovensko - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome



„Zelený Oskar“ putuje na Slovensko
3.6.2021 

Projekt LIFE Energia, v rámci ktorého spoločnosť Západoslovenská distribučná ošetrila 42 km elektrických vedení odkloňovačmi letu vtákov, získal hlavnú cenu celoeurópskej súťaže LIFE Awards 2021 v kategórii ochrana prírody. Európska komisia vybrala slovenský projekt LIFE Energia spomedzi celkovo 129 kandidátov.

Projekt, ktorý zastrešuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku, je najväčší svojho druhu, aký sa doposiaľ na Slovensku realizoval. Spojil 5 partnerov zo súkromného, štátneho i mimovládneho sektora a priniesol výsledky mimoriadneho významu na národnej, aj medzinárodnej úrovni. 

LIFE Energia bol prvým projektom, kde sa systematicky skúmala otázka nárazov vtáctva do vedení. V priebehu 15 mesiacov realizovalo vyše 80 odborne vyškolených mapovateľov terénny prieskum 6 235 km vedení. Zozbieraných bolo 65 000 údajov a 140 000 fotografií. Zadefinovali sme tiež špeciálnu metodiku pre posúdenie mapových podkladov. Na základe vstupných údajov sme potom boli schopní z celého rozsahu určiť tie najviac rizikové úseky. Na 82 km rizikových vedení pribudlo bezmála 9 000 výstražných prvkov,“ vysvetľuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

Spoločnosť Západoslovenská distribučná spolupracuje s Ochranou dravcov na Slovensku dlhodobo. V rámci tohto projektu ošetrila 42 km svojich elektrických vedení odkloňovačmi letu vtákov. Celkovo už na ekologizáciu vedení vynaložila spoločnosť vyše 1 milión eur, pričom pri výstavbe nových vedení sa ekologické prvky montujú automaticky,“  uviedla Zuzana Lančaričová, špecialista environmentu ZSD.

Ocenenie LIFE Awards udeľuje ceny najúspešnejším projektom v kategóriách ochrana prírody, životné prostredie a opatrenia na ochranu klímy.