Východoslovenská distribučná, a.s. - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeVýchodoslovenská distribučná, a.s. (VSD)

VSD bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14. októbra 2005 a svoje podnikateľské aktivity začala 1. júla 2007 ako 100 % dcérska spoločnosť VSE Holding a.s.. V rámci právneho unbundlingu vertikálne integrovanej spoločnosti VSEH prevzala VSD k tomuto dátumu všetok majetok a záväzky, všetky práva a povinnosti týkajúce sa distribučnej činnosti materskej spoločnosti VSEH.

Spoločnosť vykonáva činnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy na základe licencie vydanej národným regulátorom (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví „URSO“) na území východného Slovenska.

Stále aktíva VSD tvorí najmä distribučná sústava. Vlastné imanie predstavuje najmä základné imanie a zákonný rezervný fond.

Dlhodobé záväzky tvoria najmä bankové úvery a pôžičky od spriaznených osôb v rámci skupiny ZSE.

Hlavným zdrojom príjmov a EBITDA sú distribučné služby, ktoré spoločnosť poskytuje na území východného Slovenska. Výnosy z distribučných služieb reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.