Východoslovenská energetika Holding a. s. - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeVýchodoslovenská energetika Holding a. s. (VSEH)

VSEH bola založená v súlade so slovenskou legislatívou v súčasnej právnej forme dňa 17. decembra 2001.

Do 24. novembra 2023 VSEH pôsobila najmä ako holdingová a servisná spoločnosť pre svoje dcérske spoločnosti pôsobiace v oblasti distribúcie elektriny (VSD) a v oblasti dodávky elektriny a plynu (VSE).

Po odpredaji svojich dcérskych spoločností VSD a VSE k 24. novembru 2023 pokračuje VSEH vo svojej činnosti ako servisná spoločnosť poskytujúca služby spriazneným osobám v rámci skupiny ZSE.

Stále aktíva tvoria najmä nehnuteľnosti, hmotný a nehmotný majetok (software). Vlastné imanie tvorí najmä základné imanie a zákonný rezervný fond.

Hlavným zdrojom tržieb je najmä poskytovanie podporných aktivít spoločnostiam skupiny ZSE – a to najmä v oblasti účtovníctva, daní, ľudských zdrojov, dopravy, logistiky a informačných technológií.