Ako získať grant od Nadácie ZSE? Podporujeme aktívnych a odvážnych
3.4.2019 

ZSE prostredníctvom svojho CSR programu a predovšetkým prostredníctvom Nadácie ZSE dlhodobo podporuje množstvo aktivít s jedným spoločným menovateľom – iniciatívni ľudia prinášajúci reálnu zmenu vo svojom okolí. V minulom roku sme rozdelili takmer 200 000 EUR medzi 300 malých regionálnych a lokálnych projektov.

ZSE si zadefinovala štyri základné piliere spoločenskej zodpovednosti, ktorým sa venuje dlhodobo a systematicky. Ide o životné prostredie, vzdelávanie, inovácie a komunitný rozvoj. Našu podporu smerujeme do dlhodobých partnerstiev s organizáciami, ktoré patria medzi lídrov vo svojej oblasti, konkrétne občianske združenia Živica, Ochrana dravcov na Slovensku a Impact HUB. Srdcovým projektom je pre nás Elektrárňa Piešťany, z ktorej sme vďaka šikovnému tímu KC Nitra vytvorili komunitné a vzdelávacie centrum pre verejnosť, pedagógov a žiakov.

Okrem dlhodobých partnerstiev každoročne vyhlasujeme štyri otvorené grantové výzvy: zamestnanecký grantový program, v ktorom môžu aktívne rozhodovať o podpore naše kolegyne a kolegovia, program Rozprúdime regióny pre aktívnych ľudí z tretieho sektora a samospráv a dva grantové programy pre podporu ľudí so znevýhodnením Dostaneme ťa do školy a Búrame bariéry, na ktorých spolupracujeme s občianskym združením APPA.

Aktívni zamestnanci majú v rámci svojho grantového programu každoročne možnosť odporučiť príjemcu grantu, pričom podmienkou je ich osobné zapojenie do projektu. Za štrnásť rokov sme takto podporili takmer tisíc projektov v celkovej sume vyše milión eur. Našou ambíciou je týmto spôsobom rozvíjať  u  zamestnancov občiansky aktivizmus a aktivovanie komunity.

Pri programe Rozprúdime regióny, ktorý je zameraný na malé projekty v oblasti kultúry, športu a komunitného rozvoja, sa usilujeme o podporu aktivít, ktoré prinášajú do lokálnych spoločenstiev nové podnety alebo naopak, rozvíjajú už existujúcu platformu a tým prispievajú k budovaniu komunity. Spoločným menovateľom programov na podporu zdravotne znevýhodnených je budovanie povedomia o potrebách takýchto ľudí; okrem finančnej podpory sa snažíme pomáhať  tým, že táto téma sa stáva v danej komunite viditeľnejšou a relevantnou.

A práve takýto prístup nám dáva väčší zmysel ako jednorazové aktivity bez snahy o nachádzanie udržateľných riešení. Našou ambíciou aj naďalej ostáva usilovať sa o nachádzanie zmysluplných modelov partnerstiev – naši zamestnanci a manažéri nechodia natierať lavičky. Usilujeme sa motivovať ich, aby sa stali aktívnymi členmi svojej komunity prípadne expertnými dobrovoľníkmi. Sme presvedčení, že tento prístup je správny.

www.nadaciazse.sk