Elektrikári, prezentujte vaše služby bezplatne na webe distribútora
30.4.2019 

Odporúčaní elektrikári sú jednou z najnavštevovanejších stránok na webe spoločnosti Západoslovenská distribučná. Zverejnite vašu ponuku v zozname preverených elektrikárov aj vy a získajte nových zákazníkov.

Praktická stránka s vyhľadávaním podľa okresov už viac ako 3 roky pomáha obyvateľom západného Slovenska nájsť spoľahlivého a prevereného dodávateľa elektroinštalačných prác v blízkosti ich domova. Záujem o službu je vysoký, Západoslovenská distribučná (ZSD) totiž ročne vybaví viac ako 20 000 žiadostí o pripojenie do distribučnej sústavy. Zákazníci sa na odporúčaných elektrikárov najčastejšie obracajú so žiadosťou o prípravu ich odberného miesta na pripojenie do distribučnej sústavy. V súčasnosti prebieha ďalšia vlna náboru živnostníkov a firiem s cieľom rozšíriť online databázu. Využite príležitosť a staňte sa odporúčaným elektrikárom, táto spolupráca je bezplatná.

Kto môže zverejniť svoju ponuku

ZSD ponúka zverejnenie v databáze novým partnerom (po preverení), ktorí na jej distribučnom území vlastnia oprávnenie vykonávať aspoň dve z týchto činností:

  • Projektovanie elektrických zariadení,
  • Elektromontážne práce (vybudovanie prípojky, montáž elektromerového rozvádzača),
  • Elektroinštalačné práce (vybudovanie bytových rozvodov, inštalácia elektrických spotrebičov),
  • Prehliadky, skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov (revízna činnosť).

Prevažne teda ide o zabezpečenie elektroinštalačných a elektromontážnych služieb, realizáciu elektrickej prípojky a realizáciu činností za účelom splnenia technických podmienok pripojenia na strane žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy ZSD. Odporúčaným elektrikárom sa môžu stať fyzické osoby (podnikatelia), ako aj pre právnické osoby (spoločnosti).

Ako sa stať odporúčaným elektrikárom

Stačí vyplniť online Žiadosť o zaradenie do databázy odporúčaných elektrikárov, ku ktorej je potrebné priložiť všetky prílohy. Po jej prijatí vám ZSD zašle potvrdzujúcu informáciu o registrácii spolu s evidenčným číslom žiadosti, ktoré uvádzajte pri akejkoľvek ďalšej komunikácii v súvislosti s touto službou.

Pokiaľ vaša žiadosť bude obsahovať všetky požadované údaje vrátane uvedených príloh a máte oprávnenie aspoň na dve z vyššie uvedených činností, dostanete e-mail s návrhom Zmluvy o spolupráci. Po podpise zmluvy a jej doručení do ZSD budete zaradený do databázy a vašu ponuku zverejníme na stránke odporúčaní elektrikári.

Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke, prípadne nás kontaktujte na oporucanielektrikari@zsdis.sk.