Dravce v búdkach na elektrických vedeniach pomáhajú chrániť úrodu
5.6.2020 

Vo štvrtok 4. júna bolo v okolí 110 kV elektrického vedenia neďaleko obce Siladice v okrese Hlohovec rušno.

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) tu zamestnanci Západoslovenskej distribučnej, a.s. na vlastné oči videli, čo „vyrástlo“ v búdkach umiestnených na ich stožiaroch. Ornitológovia z Ochrany dravcov na Slovensku skontrolovali a označili krúžkom mláďatá sokola myšiara, vyliahnuté v dvadsiatke náhradných domovov. Lokalita pre ich inštaláciu nebola zvolená náhodne – ide o oblasť, kde sa farmári dlhodobo sťažujú na škodcu úrody – hraboša poľného, ktorý je obľúbenou korisťou viacerých dravcov a sov.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 13. mája pozastavil po dvoch týždňoch od vydania povolenie na aplikáciu prípravku na ochranu rastlín, STUTOX-II na povrch pôdy. Ide o prípravok na usmrcovanie drobných hlodavcov. „Rozhodnutie sme privítali, nakoľko pri aplikácii prípravku môže dochádzať k sekundárnym otravám chránených živočíchov,“ povedal Roman Slobodník z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

„Situáciu s vysokým stavom populácie hraboša vnímajú poľnohospodári kriticky a je potrebné ju efektívne riešiť. Aplikácia rodenticídov je však finančne náročnou a hlavne neskorou reakciou na už vysoké početnosti hraboša.   Existujú environmentálne vhodnejšie a finančne výrazne menej náročné metódy, založené na prevencii vysokej početnosti škodcov. Jednou z nich je podpora hniezdenia vybraných druhov dravcov (sokol myšiar) a sov (myšiarka ušatá). Ide o prirodzených predátorov, takmer špecializovaných na lov hraboša poľného či iných hlodavcov, ktorí si nestavajú vlastné hniezda, v prírode využívajú stavby iných druhov,“ hovorí Slobodník.

V spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. (ZSD), sa ornitológovia rozhodli pre umiestnenie búdok na stožiare elektrického vedenia. „S ornitológmi sme sa v rámci pilotného projektu v roku 2019 dohodli na inštalovaní 20 búdok na stožiare. Vzhľadom na jeho úspech sme v tomto roku nainštalovali ďalších 20 pri Veľkých Kostoľanoch. Ornitológovia vybrali lokalitu, určili parametre búdok a navrhli rozmiestnenie. My sme zabezpečili výrobu búdok a ich inštaláciu na stožiare 110 kV vedení v našej správe, pretože z hľadiska bezpečnosti môžu takéto práce vykonávať len naši zamestnanci, ktorí prešli špecializovaným výcvikom,“ informuje hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej, a.s., Michaela Dobošová.

Vtáctvo je na stožiaroch viac v bezpečí voči predátorom, rovnako nehrozí napríklad výrub stromov, na ktoré sa búdky umiestňujú tiež. Projekt dostal podtitul „Hej sokoly“ a prebieha v rámci dlhodobej spolupráce pod programom 3DodZSE – Dávame Domov Dravcom. Úspech na seba nenechal dlho čakať – väčšinu búdok pri Siladiciach obsadil sokol myšiar ešte v roku inštalácie (2019) a tento rok už využíva všetky poskytnuté búdky,“ hovorí Slobodník.

„Okrem búdok sú v rámci 3DodZSE dravce i sovy podporované tzv. barličkami – drevenými konštrukciami v tvare T, rozmiestnenými priamo na poliach s výskytom hraboša. Poskytujú vtáctvu dobré dosadnutie, rozhľad nad poľom a vhodný východiskový bod pre lov hrabošov. Účinnosť uvedených opatrení monitorujeme v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, výsledky budú známe po niekoľkých sezónach,“ uzatvára Slobodník.