Koronavírus: ZSD zriadila v rekordnom čase tretie dispečerské pracovisko
24.3.2020 

Poslaním spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) je spoľahlivá distribúcia elektriny. Aby sme túto hodnotu pre obyvateľov západného Slovenska ochránili aj v čase mimoriadnej situácie, sprevádzkovali sme v Trnave ďalší dispečing v priebehu rekordných troch dní.

Ku kritickej infraštruktúre Slovenska patrí aj energetika, vrátane jej dispečerského riadenia. Dispečeri zodpovedajú za chod distribučnej sústavy, teda riadia jej prevádzku.

ZSD má štandardne až dve takéto riadiace centrá s nepretržitou prevádzkou. Nachádzajú sa v Bratislave a Nitre. Teraz k nim pribudlo tretie v Trnave.

Myslíme na pohodlie vášho domova

Základné piliere spoľahlivej dodávky elektriny sú rozvodne, siete a riadiace pracoviská. „Spoločnosť Západoslovenská distribučná nenecháva nič na náhodu - riziká, spojené so šírením koronavírusu nás viedli k prijatiu prísnych bezpečnostných opatrení,“ hovorí Tomáš Turek, výkonný riaditeľ ZSD. „Takým je aj zriadenie tretieho dispečerského piliera v Trnave“.

Pracovníci distribúcie elektriny patria popri lekároch, hasičoch či polícii k tým zložkám, ktoré musia byť v pohotovosti za každých okolností. „Naša práca nie je vždy úplne viditeľná, ale pre chod spoločnosti a ekonomiky nevyhnutná. Naši kolegovia v teréne musia byť, podobne ako požiarnici či lekári, pripravení zasiahnuť za každých okolností. Oceňujem ich pracovné nasadenie a osobnú statočnosť a som presvedčený, že spoločne sa nám podarí garantovať pre celé západné Slovensko bezpečnú a spoľahlivú dodávku elektriny aj počas tejto ťažkej doby,“ poďakoval sa Tomáš Turek.

Obrázok: v úvode: Pracovisko mimoriadneho riadiaceho centra VN/NN v Trnave