Koronavírus: odpočet elektrickej energie v čase mimoriadnej situácie
16.3.2020 

7. 4. 2020: Správa bola aktualizovaná.

Odpočet elektrickej energie, ktorý štandardne realizujú odpočtári, prebieha v čase trvania mimoriadnej situácie v špeciálnom režime. Odpočtári robia odpočet stavu elektromera len na verejne dostupných miestach, kde neprídu do priameho kontaktu so zákazníkom. Ak zákazník nemá elektromer na verejne dostupnom mieste, je na jeho zvážení, či odpočtára pri dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení na oboch stranách vpustí.

Zákazník môže odpočet nahlásiť aj e-mailom (odberatel@zsdis.sk) alebo chatom (www.zsdis.sk) tak, že zašle fotku elektromera s viditeľným čiarovým kódom a stavom na elektromere.

Odpočet môže zahlásiť aj na Zákazníckej linke (0850 333 999). Tu musí uviesť spolu s odpočtom stavu elektromera buď EIC kód odberného miesta (EIC kód je identifikačné číslo uvedené na Zmluve o pripojení, ktorú zákazník uzatvoril so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., nachádza sa tiež na vyúčtovacej faktúre za elektrinu), alebo presnú adresu odberného miesta. Zákaznícka linka 0850 333 999 je k dispozícii v pracovné dni od 7:00 do 19:00.

Na odberatel@zsdis.sk alebo Zákazníckej linke môže zákazník zistiť aj informáciu, v ktorej fakturačnej oblasti sa jeho odberné miesto nachádza, od čoho závisí aj termín, kedy sa u neho robí odpočet.

V prípade, ak má zákazník vygenerovaný identifikačný údaj „číslo obchodného partnera distribúcie“ a vie EIC svojho odberného miesta, odpočet elektromera môže nahlásiť aj cez Distribučný portál.

Čo ak sa rozhodnete nevpustiť odpočtára ani nenahlásite stav elektromera?

V prípade, že spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., nebude mať k dispozícii pre potreby vyúčtovania váš aktuálny stav elektromera, periodická vyúčtovacia faktúra bude vystavená v zmysle platnej legislatívy na základe výpočtu pravdepodobnej spotreby podľa typového diagramu odberu a historickej spotreby.

Viac informácií o našich opatreniach v čase mimoriadnej situácie nájdete na tejto stránke.