Novinka na webe ZSD pre developerov - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeNovinka na webe ZSD pre developerov
9.10.2020 

Developeri, ktorí pripravujú stavebné projekty a potrebujú s nami riešiť pripojenie do distribučnej sústavy elektriny, môžu od októbra využiť nový Kontaktný formulár na webe spoločnosti Západoslovenská distribučná. Po jeho vyplnení bude developera kontaktovať priamo pracovník spoločnosti, zodpovedný za riešenie developerských projektov v príslušnom katastrálnom území.

Otvoriť kontaktný formulár pre developerov

Aby komunikácia prebehla čo najefektívnejšie, je potrebné vybrať si z preddefinovaných možností kontaktovania:

  • všeobecná informácia o procese pripojenia - poskytnutie základných informácií o priebehu procesu pripojenia developerského projektu
  • konzultácia stanoviska k možnosti pripojenia - konzultácia napr. technického riešenia, umiestnenia elektroenergetických zariadení, stavebno-právny aspekt podmienok
  • konzultácia projektovej dokumentácie - konzultácia časti technických podmienok pripojenia, legislatívnej časti, príp. majetkovoprávnej časti
  • konzultácia zmluvy - konzultácia zmluvných údajov, podmienok spolupráce, technického riešenia
  • plnenie podmienok zmluvy v predrealizačnej fáze - poskytnutie informácií k plneniu podmienok stanovených v zmluve (spôsob doručenia dokumentov, posudzovanie dokumentov
  • zmena zmluvy - konzultácia možnosti úpravy zmluvných podmienok, technických podmienok pripojenia a podobne
  • preverenie harmonogramu realizácie - poskytnutie informácií k aktuálnemu stavu prác a realizácie
  • plnenie podmienok zmluvy v porealizačnej fáze - poskytnutie informácií k plneniu podmienok zmluvy (napr. spôsobu doručenia dokladov k plneniu podmienok zmluvy
  • požiadavka na fyzické prevzatie stavby - poskytnutie informácií o procese fyzického prevzatia stavby
  • konzultácia zazmluvnenia odberných miest koncovými zákazníkmi - vysvetlenie procesu pri zazmluvnení odberných miest koncovými zákazníkmi.

Cieľom formulára je zjednodušiť komunikáciu  pri vybavovaní požiadaviek developerov. Výberom dôvodu kontaktovania, vyplnením potrebných údajov (napr. číslo zmluvy), príp. doložením prílohy prispejete k rýchlemu pochopeniu požiadavky a umožníte nám tak zvoliť najvhodnejšiu formu jej riešenia (e-mailom, telefonicky, príp. dohodnutím osobného stretnutia). V prípade potreby nás môžete aj naďalej kontaktovať e-mailom na odberatel@zsdis.sk, písomne na adrese Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1, alebo cez chat na webe www.zsdis.sk.