ZSD: Minimalizujte kontakt a využívajte mobilnú aplikáciu - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeZSD: Minimalizujte kontakt a využívajte mobilnú aplikáciu
27.10.2020 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) je pripravená na to, aby aj v čase mimoriadnych opatrení, zaistila udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie. Sú pripravené záložné pracoviská a tímy, takže aj v prípade, ak by po plošnom testovaní prišlo k väčšiemu výpadku zamestnancov, dokáže spoločnosť zabezpečiť udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie.

Rovnako je zabezpečené aj dispečerské riadenie. Spoločnosť má štandardne dve riadiace centrá s nepretržitou prevádzkou, ktoré sú geograficky oddelené. Ešte počas prvej vlny pandémie k nim pribudlo tretie v ďalšej lokalite. Pracovníci dispečingu sú izolovaní od ostatných kolegov, aby bola zabezpečená ich ochrana pred nákazou v maximálnej možnej miere. Dispečeri boli vybavení pre prípad krízy tak, že vedia zabezpečiť dispečerské riadenie aj z domu.

Odpočet môžete urobiť cez aplikáciu

Na urýchlenie komunikácie so spoločnosťou v tomto krízovom čase, odporúčame všetkým odberateľom v regióne západného Slovenska využívať mobilnú aplikáciu ZSD. Aplikácia  je bezplatná, odberateľom ponúka mnohé užitočné funkcie.

Prostredníctvom aplikácie je napríklad možné jednoducho zaslať odpočet elektrickej energie, ktorý sa robí raz ročne a je nevyhnutný kvôli realizácii ročného vyúčtovania a nastavenia zálohových platieb na ďalší rok. Preto ho spoločnosť realizuje za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení aj v tomto čase. Aplikácia dokonca umožňuje prostredníctvom novej funkcionality Zdieľanie dát urobiť odpočet odberného miesta aj inej osobe, napríklad nájomcovi domu/bytu, čím sa opäť minimalizuje vzájomný kontakt. Odpočet je možné vykonať len na odbernom mieste, kde nie je nainštalovaný IMS.

Prostredníctvom aplikácie odberateľ jednoduchšie nájde informácie o nahlásených aktuálnych poruchách. Aplikácie zjednodušuje aj volanie na zákaznícku (0850 333 999), či poruchovú linku (0800 111 567). V tomto čase však môže prísť k predĺženiu čakania na spojenie s operátorom. Zákazníkov preto prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Minimalizujme kontakt

Chceli by sme poprosiť zákazníkov, aby využívali dostupnú aplikáciu a pomohli tak obmedziť kontakt so zamestnancami našej spoločnosti na nevyhnutné minimum. „V prípade potreby osobného kontaktu ich žiadame, aby dodržiavali rovnaké pravidlá ochrany pred šírením nákazy, čiže približovanie sa k našim zamestnancom len na nevyhnutnú vzdialenosť, nepodávanie si rúk a používanie ochranných rúšok, resp. inej formy ochrany úst a nosa. Je to v ich vlastnom záujme, ale aj v záujme ochrany našich zamestnancov, ktorí sú nevyhnutní na zabezpečenie nepretržitej prevádzky, “ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

Zároveň upozorňujeme zákazníkov, že v špeciálnom režime funguje aj podateľňa. Podateľňa nepreberá osobne doručené zásielky od zákazníkov. Zákazník môže zásielku bez potvrdenia prevzatia nechať v boxe pre tento účel zriadenom v priestoroch recepcie. V prípade, ak chce zákazník potvrdenie o doručení, musí poslať zásielku poštou. Ak to charakter podania umožňuje, odporúčame zákazníkom využiť možnosť kontaktovať nás elektronicky.  Následné prijímanie, spracovávanie a odosielanie pošty zostáva v štandardnom režime.