ZSD inštaluje ekozábrany na ochranu vtáctva
23.5.2018 

Západoslovenská distribučná vynaložila takmer milión eur na ekologizáciu svojich vedení. Inštaláciou tzv. ekochráničiek a odkloňovačov letu, minimalizuje riziko nárazov vtáctva do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach.

Západoslovenská distribučná vynaložila takmer milión eur na ekologizáciu svojich vedení. Inštaláciou tzv. ekochráničiek a odkloňovačov letu, minimalizuje riziko nárazov vtáctva do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach.

Sieť elektrických vedení predstavuje pre vtáctvo dva typy nebezpečenstiev. Prvým je zásah elektrickým prúdom po dosadnutí na konzolu elektrického stĺpu, po ktorom môže nasledovať úhyn. Druhým je náraz do samotného vedenia.

Západoslovenská distribučná sa preto dlhodobo venuje projektom na ochranu vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Jednou z aktivít, ktoré spoločnosť realizuje, v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku, je práve osadzovanie ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia. Doteraz bolo na Západnom Slovensku takto ošetrených takmer 7 000 stĺpov, čo predstavuje približne 500 km bezpečných vedení. Ošetrované sú stĺpy v kritických oblastiach, pri rekonštrukcii alebo výstavbe nových stĺpov sú chráničky inštalované automaticky.

Okrem stĺpov sa označujú aj vedenia. Na rizikové vedenia bolo doteraz nainštalovaných takmer 3 000 kusov odkloňovačov letu vtákov. Tie minimalizujú riziko nárazov do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach. Na ekologizáciu vedení doteraz spoločnosť vynaložila takmer milión eur.

Ekochránička

Ekochránička 2

Inštalácia ekochráničiek v rizikovej lokalite Šurany, kde v roku 2017 došlo na stĺpe elektrického vedenia k úhynu bociana.