Whistleblowing systém – oznamovanie nekalých praktík - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeWhistleblowing systém

Oznamovanie nekalých praktík

Pre skupinu ZSE, jej manažérov, zamestnancov a akcionárov sú transparentné a udržateľné obchodné vzťahy, dobrá pracovná atmosféra a zodpovedné podnikanie mimoriadne dôležité.

S cieľom zabezpečenia týchto štandardov, ako aj dodržiavania zákonov a pravidiel, ktoré sú pre nás prioritou, zriadila skupina ZSE komunikačné kanály na oznamovanie podozrení z nezákonného alebo neetického správania sa.


Na stiahnutie

Ďalšie dôležité kontakty a informácie pre oznamovateľov

Stiahnuť

Whistleblowing systém spoločností skupiny ZSE ponúka možnosť nahlásiť porušenie zákonov, predpisov a iných pochybení (ďalej len „nekalé praktiky“) zamestnancom skupiny ZSE, ako aj tretím stranám, ako sú dodávatelia alebo zákazníci, a to prostredníctvom formulára umiestneného nižšie.

Vaším oznámením nám môžete pomôcť rýchlo odhaliť a napraviť prípadné pochybenia, ktoré sa vyskytli pri našej činnosti. Svoje oznámenie môžete podať kedykoľvek, pričom vám garantujeme dôvernosť a ochranu vašej identity.

Ako oznamovateľ sa môžete slobodne rozhodnúť, či nám chcete poskytnúť svoj podnet anonymne alebo neanonymne. Ak si želáte zostať v anonymite, budeme to rešpektovať. Aby ste sa neúmyselne neidentifikovali pri vypĺňaní oznamovacieho formulára alebo pri nahrávaní súborov, ktoré budú obsahovať vaše údaje, buďte prosím opatrný. Ak odošlete e-mailovú korešpondenciu ako dôkaz, nezabudnite odstrániť svoju vlastnú adresu.

Tento formulár je určený výhradne na oznamovanie nekalých praktík (korupčné správanie, podvod, sprenevera, daňové úniky, porušovanie ľudských práv alebo iné porušenia Etického kódexu skupiny ZSE). Ak je váš podnet zákazníckou sťažnosťou, je potrebné ho smerovať na zákaznícky servis spoločnosti, ktorej sa týka: ZSE Energia | Západoslovenská distribučná | VSE | Východoslovenská distribučná.

V prípade, že si želáte podať podnet anonymne, do riadku Meno a priezvisko uveďte slovo anonym a použite anonymizovanú e-mailovú adresu. Prosím, berte na vedomie, že ak neuvediete žiaden kontaktný údaj (e-mail alebo telefónne číslo), pri šetrení vás nebudeme môcť kontaktovať ohľadom doplňujúcich informácií (ak budú potrebné) a nebudete môcť byť informovaný ani o výsledku zrealizovaného šetrenia.

Identifikačné a kontaktné údaje


Oznámenie

Vyskytla sa chyba pri odosielaní

 

Ďakujeme za vaše oznámenie. Budeme sa mu bezodkladne venovať.

V prípade, ak ste uviedli na seba kontaktné údaje, doručenie oznámenia vám potvrdíme aj na uvedený kontakt.

Naspäť na formulár