Koronavírus: odporúčania pre zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná
16.3.2020 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná aktuálne vykonáva primárne práce, ktoré sú nevyhnutné na nepretržité zabezpečenie dodávky elektrickej energie. Ide predovšetkým o odstraňovanie vzniknutých porúch a zabezpečenie dispečingu. Zamestnanci v teréne, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi, sú vybavení respirátormi a sú poučení o prísnom dodržiavaní všeobecných pravidiel ochrany pred šírením nákazy. O dodržiavanie rovnakých pravidiel žiadame aj našich zákazníkov.

Apelujeme na našich zákazníkov, aby obmedzili osobný kontakt so zamestnancami našej spoločnosti na nevyhnutné minimum. V prípade potreby osobného kontaktu ich žiadame, aby dodržiavali rovnaké pravidlá ochrany pred šírením nákazy, čiže približovanie sa k našim zamestnancom len na nevyhnutnú vzdialenosť, nepodávanie si rúk a používanie ochranných rúšok, resp. inej formy ochrany úst a nosa. Je to v ich vlastnom záujme, ale aj v záujme ochrany našich zamestnancov, ktorí sú nevyhnutní na zabezpečenie nepretržitej prevádzky, “ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

Zákazníci vybavia všetky potrebné záležitosti online na stránke www.zsdis.sk. Prostredníctvom tejto stránky môžu podať žiadosť o pripojenie odberného miesta, ktorá je následne štandardne spracovávaná a zákazník je o jednotlivých krokoch informovaný elektronicky. Na stránke tiež nájdu informácie o aktuálnych poruchách. Všetky plánované práce, súvisiace s prerušením dodávky elektriny pre zákazníkov, boli až do odvolania zastavené. Momentálne sa odstraňujú len vzniknuté poruchy.

V prípade potreby majú zákazníci k dispozícii Zákaznícku linku 0850 333 999 (pracovné dni od 7:00 do 19:00) a nonstop Poruchovú linku 0800 111 567. Vzhľadom na aktuálnu situáciu však prosíme zákazníkov o trpezlivosť, pretože môže prísť k predĺženiu času spojenia s operátorom.