Opatrenia Západoslovenskej distribučnej v súvislosti s koronavírusom
13.3.2020 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) je v súčasnosti pripravená na to, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu, zaistila udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie. Pre prípad krízového vývoja sú pripravené redundantné pracoviská, záložné tímy a prostriedky.

13. 3. 2020 - 19:00: Správa bola aktualizovaná.

Všetky plánované odstávky, o ktorých boli občania vopred informovaní, sa až do odvolania rušia. ZSD bude zabezpečovať len opravu porúch a výpadkov.

V spoločnosti už vyše dvoch týždňov pravidelne zasadá Centrálny krízový štáb, ktorý pripravuje a implementuje preventívne opatrenia s cieľom zamedziť prípadnému šíreniu vírusovej nákazy medzi zamestnancami spoločnosti.  Spoločnosť pracuje v režime ALERT. To znamená, že všetky prevádzkové činnosti vykonáva ako v normálnom režime, ale všetci zamestnanci, ktorým to náplň práce dovoľuje, pracujú z domu. Títo zamestnanci však pracujú vo zvýšenom bezpečnostnom režime – sú zakázané všetky zahraničné pracovné cesty, minimalizuje sa stretávanie, zamestnancom je meraná pred vstupom do budovy teplota a sú vybavení dezinfekčnými gélmi. Dodržiavajú sa všeobecné pravidlá, ako nepodávanie si rúk a približovania sa k ostatným osobám len na nevyhnutnú vzdialenosť.

V špeciálnom režime pracuje dispečing, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie nepretržitej prevádzky. Máme vytvorené redundantné pracoviská, pracovníci dispečingu sú izolovaní od ostatných pracovníkov, aby sme zabezpečili ich ochranu pred nákazou v maximálnej možnej miere. Rovnako terénni pracovníci sa nestretávajú skupinovo,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, pristúpila spoločnosť aj k zrušeniu stránkových dní na regionálnych správach v mestách Bratislava, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda a Nitra. Zákazníkom odporúčame všetku korešpondenciu posielať poštou na podateľňu – Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Podateľňa nepreberá osobne doručené zásielky od zákazníkov. Zákazník môže zásielku bez potvrdenia prevzatia nechať v boxe pre tento účel zriadenom v priestoroch recepcie. V prípade, ak chce zákazník potvrdenie o doručení, musí poslať zásielku poštou. Ak to charakter podania umožňuje, odporúčame zákazníkom využiť možnosť kontaktovať nás elektronicky. Následné prijímanie, spracovávanie a odosielanie pošty zostáva v štandardnom režime.

Zastavenie prác v rámci plánovaných odstávok

Z dôvodu aktuálnej situácie pristúpila spoločnosť tiež k zastaveniu prác na zariadeniach, ktoré si vyžadujú odstávku napätia. V prípade, že dôjde k nedodávke elektrickej energie, jedná sa o poruchu, ktorú budeme odstraňovať v čo najkratšej možnej dobe.

K tomuto opatreniu sme pristúpili práve preto, aby sme mohli vytvoriť potrebné personálne kapacity na zabezpečenie plynulej distribúcie elektrickej energie a zároveň poskytli našim zákazníkom v tejto náročnej dobe istotu bezpečnej a neprerušovanej dodávky elektriny,“ informoval Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

Nahlasovanie porúch prebieha v štandardnom režime na poruchovej linke 0800 111 567, k dispozícii je v štandardnom režime aj zákaznícka linka 0850 333 999. Tu však môže prísť, vzhľadom na situáciu, k predĺženiu čakania na spojenie s operátorom. Zákazníkov preto prosíme o pochopenie a trpezlivosť.