Personálne zmeny v predstavenstve a manažmente spoločností ZSE a VSEH - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromePersonálne zmeny v predstavenstve a manažmente spoločností ZSE a VSEH
3.1.2024 

Spoločnosti skupín ZSE a VSEH nastupujú na cestu postupnej integrácie; novým predsedom predstavenstva a riaditeľom obchodu spoločnosti ZSE Energia sa od 1. januára 2024 stal Juraj Bayer, ktorý bude naďalej pôsobiť aj na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti VSE. Doterajší predseda predstavenstva ZSE Energia Juraj Krajcár zostáva v predstavenstve materskej spoločnosti ZSE a zároveň preberá zodpovednosť za konsolidáciu tzv. nekomoditného biznisu.

Personálne zmeny na úrovni predstavenstiev materskej a dcérskej spoločnosti reflektujú postupnú integráciu firiem pôsobiacich v skupine ZSE, pričom všetky doterajšie obchodné značky zostávajú zachované. To znamená, že všetky spoločnosti integrovanej skupiny ZSE budú pôsobiť na trhu aj naďalej v nezmenenom nastavení.

Ako predseda predstavenstva a obchodný riaditeľ bude Juraj Bayer zodpovedať za obchodnú stratégiu tzv. komoditného biznisu; to znamená oblasť predaja elektriny a plynu vo všetkých zákazníckych segmentoch; produktový manažment,  cenotvorbu a príslušné podporné aktivity.

Energetike sa venujem celý svoj profesionálny život. Niekoľko rokov na pozícii finančného riaditeľa v ZSE a následne ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ vo VSE. Mojou ambíciou je zúročiť pôsobenie v oboch spoločnostiach a stavať na ich silných stránkach. Pôsobenie oboch obchodných značiek na slovenskom trhu musí prinášať  hodnoty nielen dovnútra firiem, ale predovšetkým pre zákazníkov. Našou spoločnou prioritou bude pripraviť obe obchodné značky, ktoré patria medzi lídrov na energetickom trhu, na hlbokú štrukturálnu zmenu, ktorou bude energetika v najbližších rokoch prechádzať. Jej spoločnými menovateľmi sú posilnenie pozície zákazníka, viac obnoviteľných zdrojov a lokálnej výroby, rast významu elektriny v energetickom mixe a akcent na cenovú dostupnosť a bezpečnosť dodávky komodít, “ uviedol Juraj Bayer.

Súčasťou konsolidácie kompetencií na úrovni strategického riadenia je zmena v riadení tzv. nekomoditného biznisu, ktorý preberá doterajší šéf ZSE Energia Juraj Krajcár. Ten bude zároveň aj naďalej pôsobiť v predstavenstve integrovanej skupiny ZSE.

Posilnenie a postupná integrácia našich nekomoditných aktivít je na jednej strane pokračovaním našej dlhodobej stratégie a zároveň logickým krokom na prípravu na nástup tzv. novej energetiky. Zjednodušene povedané, táto bude charakterizovaná silnejším postavením zákazníka a decentralizovanou výrobou. Na to, aby sa však nová energetika v celej svojej komplexite stala realitou a aby ju všetci účastníci trhu prijali a podporili, je potrebné urobiť mnoho krokov. Podobne ako pri zavádzaní všetkých energetických inovácií na slovenskom trhu, skupina ZSE má ambíciu byť na čele energetickej transformácie a byť partnerom pri poskytovaní komplexnej energetickej služby pre jednotlivé zákaznícke segmenty ako municipality a verejný sektor, podnikateľské subjekty a tiež bytových zákazníkov,“ povedal Juraj Krajcár.

Nekomoditný biznis predstavujú okrem elektromobility aj zákaznícke riešenia tzv. novej energetiky, konkrétne obnoviteľné zdroje, dodávka tepla a chladu, komplexné modernizácie budov, dekarbonizačné aktivity a zvyšovanie energetickej efektívnosti, garantovaná energetická služba, batériové úložiská a ďalšie riešenia tzv. novej energetiky ako energetické komunity a služby flexibility. Zmeny na energetickom trhu vychádzajú z národnej a európskej legislatívy, ktorej spoločným menovateľom je znižovanie negatívnych dopadov energetiky na klímu a tiež zvyšovanie energetickej bezpečnosti pokiaľ ide o cenovú stabilitu energetických nosičov a dostupnosť energií pre všetky skupiny zákazníkov.

Juraj Bayer je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Následne získal ACCA Diplom v IFRS (DipIFR). Svoje štúdiá ukončil titulom PhD. na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2001 pôsobil v Západoslovenskej energetike na rôznych manažérskych pozíciách v rámci finančnej divízie. Od roku 2013 pôsobil na pozícií riaditeľa divízie financií ZSE,  aj ako člen predstavenstva a riaditeľ divízie financií dcérskej spoločnosti ZSE Energia. Od roku 2016 pôsobí ako predseda dozornej rady spoločnosti Energotel. V roku 2021 sa stal členom predstavenstva a finančným riaditeľom spoločnosti VSE Holding a v roku 2022 predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti VSE.

Juraj Krajcár absolvoval Univerzitu Komenského v Bratislave. V energetickom sektore pôsobí od roku 2009. Svoju kariéru začal v spoločnosti ADS Advertising, neskôr zastával obchodné manažérske pozície v spoločnostiach Heineken Slovensko a GE Capital Leasing. Pred prechodom do odvetvia energetiky zodpovedal za úsek predaja a marketingu rezidenčným zákazníkom v spoločnosti Slovak Telekom. Tu nadobudol bohaté skúsenosti z oblasti predaja a manažmentu predajných kanálov. Funkciu predsedu predstavenstva spoločnosti ZSE Energia, a.s. zastával od roku 2011. V spoločnosti zároveň pôsobil ako riaditeľ obchodu zodpovedný za predaj a nákup elektriny, marketing a tvorbu cien i ako člen predstavenstva materskej spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.